امروز، 22 Apr 2018 - ۱۳۹۷ يکشنبه ۲ ارديبهشت   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
فهرست مندرجات مراجع لاتین (210) مراجع فارسی (101) مشخصات کتاب

1 - نظريه عمومي سيستم ها
2 - نظريه سيستم ها
3 - روش هاي ساخت يافته تجزيه و تحليل و طراحي سيستم هاي اطلاعاتي
4 - تجزيه و تحليل و طراحي سيستم
5 - مباني سيستم هاي اطلاعاتي
6 - بررسي اثربخشي سيستم اطلاعات مديريت (MIS) معاونت توسعه و مهندسي شرکت مخابرات استان آذربايجان شرقي
7 - فن آوري اطلاعات و کنترل در عصر اينفوکراسي
8 - تجزيه و تحليل و طراحي سيستم ها(مباني سيستم هاي اطلاعات مديريت)
9 - مباني کامپيوتر
10 - سيستم هاي اطلاعات مديريت
11 - نگرش سيستمي
12 - آشنايي با سيستم هاي اطلاعاتي
13 - فنون تجزيه و تحليل سيستم ها و روش ها
14 - سيستم هاي اطلاعات مديريت
15 - سيستم هاي اطلاعاتي مديريت
16 - آموزش سريع و آسان کامپيوتر
17 - تجزيه و تحليل و طراحي سيستم ها(نظريه ها، روش ها و کاربردها)
18 - تحليل ساخت يافته نوين
19 - آشنايي با تکنولوژي اطلاعات
20 - آموزش فن آوري اطلاعات IT طبق استاندارد ICDL
21 - سيستم هاي اطلاعاتي مديريت
22 - سيستم هاي اطلاعات مديريت(مدل سازي اطلاعات)
23 - مديريت سيستم هاي اطلاعاتي
24 - فن آوري اطلاعات در سازمان(مفاهيم و کاربردها)
25 - سيستم هاي جامع اطلاعاتي و عملياتي
26 - اطلاعات مفاهيم، چرخه، ارزش، ويژگي ها، طبقه بندي و انواع آن
27 - فناوري سيستم هاي اطلاعاتي(شناخت، تجزيه و تحليل، طراحي، پياده سازي و پشتيباني)
28 - کاربرد کامپيوتر در مديريت و حسابداري
29 - مديران، سيستم هاي اطلاعاتي . مسئله يابي
30 - سيستم هاي اطلاعات مديريت(MIS)
31 - فرآيند تصميم گيري در سازمان
32 - اطلاعات و نقش آن در مديريت و تصميم گيري
33 - مديريت استراتژيک سيستم هاي اطلاعاتي: رهيافتي جامع
34 - اصول مديريت
35 - تأثيرات و محدوديت هاي سيستم هاي نوين اطلاعاتي در سازمان
36 - بررسي اثربخشي سيستم هاي اتوماسيون اداري و پورتال ستاد استانداري خراسان رضوي
37 - سيستم هاي اطلاعاتي مديريت
38 - سيستم هاي بانک اطلاعاتي
39 - شبکه هاي کامپيوتري
40 - کاربرد سيستم هاي اطلاعات در سازمان
41 - آموزش ICDL به زبان ساده(مفاهيم پايه فناوري اطلاعات)
42 - فن آوري شبکه
43 - انواع توپولوژي شبکه هاي کامپيوتري
44 - شبکه هاي کامپيوتري به زبان ساده
45 - امنيت شبکه
46 - اصول و مباني عيب يابي شبکه هاي کامپيوتري
47 - ارايه چارچوبي براي توسعه سيستم هاي پشتيبان تصميم گيري استراتژيک در برنامه اصلاحات دولت ايران
48 - مديريت عمومي
49 - مديريت فن آوري اطلاعات
50 - مباني تئوري و طراحي سازمان
51 - کاربرد سيستم هاي اطلاعات مديريت در جهانگردي و ايرانگردي
52 - برگزيده نظريه هاي سازمان و مديريت
53 - سيستم پشتيبان تصميم گروهي: فناوري بهبود بهره وري تصميم گيري گروهي
54 - سيستم هاي خبره: مزايا و محدوديت ها
55 - مهندسي مجدد و مديريت دگرگون سازي سازمان ها
56 - ساختار مديريت اجرايي برنامه توسعه و کاربري فناوري ارتباطاتو اطلاعات ايران(تکفا)
57 - دولت الکترونيکي؛ هدف يا بهانه؟
58 - سخنراني ها در نخستين کنفرانس نقش فناوري اطلاعات در اشتغال
59 - مفاهيم دولت الکترونيکي
60 - گسترش و افزايش توان مندي هاي کلاس هاي درس سنتي به کمک فناوري هاي نوين آموزشي: راه کار عملي جهت کاهش مسائل اشتغال
61 - راه حلي يکپارچه براي توسعه، تعامل، نگهداري، مديريت و اثربخشي محتواي آموزشي در محيط الکترونيکي
62 - دانشگاه مجازي: تحول از آموزش به يادگيري
63 - نقش آموزش هاي کاربردي تخصصي در شاخه هاي مختلف فناوري اطلاعات و شناخت برخي مهارت ها
64 - چگونگي بهره گيري از آموزش الکترونيک
65 - آموزش الکترونيکي
66 - آموزش الکترونيکي: ضرورتي در سيستم آموزشي نوين
67 - بررسي E-learning و اجراي آن
68 - الگوي نوين انتقال دانش
69 - شهر الکترونيک(E-City): آشنايي مختصر با مباني تعريف و جايگاه شهر الکترونيکي E-City
70 - سند راهبردي شهر الکترونيک مشهد
71 - شهرسازي بر بستر اينترنت
72 - شهر الکترونيک؛ شهرسازي در عصر اطلاعات
73 - اوتاپيا؛ آرمان شهر ديجيتال
74 - مديريت کيفيت اطلاعات جامع در مديريت دانش
75 - روانشناسي يادگيري بر بنياد نظريه ها
76 - فرآيند مديريت دانش
77 - مديريت دانش در سازمان ها: بررسي تأثير متقابل فناوري فنون و انسان
78 - مديريت دانش و استعدادها
79 - مديريت دانش
80 - مديريت دانش
81 - کاربرد مديريت دانش در بخش دولتي
82 - -
83 - -
84 - -
85 - -
86 - بازاريابي و تجارت الکترونيکي
87 - تجارت الکترونيکي
88 - سيستم هاي اطلاعاتي مديريت
89 - -
90 - سيستم هاي اطلاعات مديريت
91 - از مبادله الکترونيکي داده ها تا تجارت الکترونيکي
92 - -
93 - -
94 - آينده غير از گذشته است
95 - مزاياي فناوري اطلاعات
96 - سخنراني ها در نخستين کنفرانس نقش فناوري اطلاعات در اشتغال
97 - مشخصات تجارت الکترونيک
98 - بهبود مستمر فرايند راهنماي عملي بهبود فرايندها بر اساس نتايج قابل اندازه گيري
99 - مالکيت فکري و تجارت الکترونيک
100 - موانع و راهکارهاي شکل گيري دولت الکترونيک در ايران
101 - -
نظريه عمومي سيستم ها
عنوان کتاب :
-
عنوان مقاله :
برتالنفي لودويگ فون
نویسندگان :
ویراستاران :
-
ویرایش :
-
جلد :
-
شماره :
تهران
محل نشر :
تندر
نام ناشر :
-
ماه نشر :
1366
سال نشر :
-
تعداد صفحات :


صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com