امروز، 22 Apr 2018 - ۱۳۹۷ يکشنبه ۲ ارديبهشت   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
فهرست مندرجات مشخصات کتاب

عنوان صفحه
فصل 1 : ارزيابي نقش حساس بازاريابي در عملکرد سازمان 7
فصل 2 : تامين رضايت مشتري از طريق کيفيت ، خدمات و فايده 27
فصل 3 : غلبه بر بازارها با استفاده از برنامه ريزي استراتژيک بازارگرا 39
فصل 4 : مديريت اطلاعات بازاريابي و اندازه گيري تقاضاي بازار 59
فصل 5 : بررسي محيط بازاريابي 81
فصل 6 : تجزيه و تحليل بازار مصرف کننده و رفتار خريدار 91
فصل 7 : تجزيه و تحليل بازار تجاري و رفتار خريدار تجاري 103
فصل 8 : تجزيه و تحليل صنايع و رقبا 111
فصل 9 : تعيين قسمت بازار و انتخاب بازارهاي هدف 121
فصل 10 : نمايز و تعيين جايگاه در بازار 135
فصل 11 : تکوين و توليد کالاهاي جديد 145
فصل 12 : مديريت خظ مشي هاي دوره اي عمر کالا 163
فصل 13 : خط مشي هاي بازاريابي رهبران ، چالش گران ، دنباله روها و پرکنندگان خلاء بازار 179
فصل 14 : طراحي و مديريت خط مشي هاي بازاريابي جهاني 193
فصل 15 : مديريت خطوط کالا ، نام هاي تجاري و بسته بندي 205
فصل 16 : اداره موسسات خدماتي و خدمات همراه کالا 221
فصل 17 : طراحي استراتژي ها و طرح هاي قيمت گذاري 235
فصل 18 : انتخاب و مديريت کانال هاي بازاريابي 253
فصل 19 : مديريت خرده فروشي ، عمده فروشي و تدارکات بازار 269
فصل 20 : طراحي و مديريت ارتباطات بازاريابي يکپارچه 289
فصل 21 : تبليغات ، تبليغات پيشبرد فروش و روابط عمومي 307
فصل 22 : مديريت کارکنان فروش 335
فصل 23 : مديريت بازاريابي مستقيم و بازاريابي آنلاين 351
فصل 24 : سازمان دهي ، اجرا، ارزيابي و نظارت بر فعاليت هاي بازايابي 365
پيوست 1 : نظريه تخصيص بهينه منابع بازاريابي 393
پيوست 2 : روش هاي آماري براي پيش بيني تقاضاي آتي 397
مجموعه سوالات کنکورهاي کلرشناسي ارشد از سال 1385 تا 1390 399


صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com