امروز، 22 Apr 2018 - ۱۳۹۷ يکشنبه ۲ ارديبهشت   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
فهرست مندرجات مراجع فارسی (12) مشخصات کتاب

عنوان صفحه
پيامدهاي برخاسته از تخلفات اداري در سازمانهاي صنعتي و ... 1
بررسي نگر ش مديران وکارکنان 19
ظرفيت سازي براي سلامت نظام اداري 69
علل تخلفات اداري و چگونگي پيشگيري ازآنها 87
سنجش ميزان رضايت مردم ازسازمانهاي اداري در... 111
علل تخلفات اداريو شيوه هاي پيشگيري از‌آنها 123
نظام اداري سالم شرط لازم توسعه 153
علل تخلفات اداري و نحوه برخورد با آنها 169


صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com