امروز، 22 Apr 2018 - ۱۳۹۷ يکشنبه ۲ ارديبهشت   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
فهرست مندرجات مراجع لاتین (5) مراجع فارسی (12) مشخصات کتاب

عنوان صفحه
فصل اول: آشنايي با بازرگاني بين‌الملل 2
مقدمه 3
پست الکترونيکي نامه‌هاي بازرگاني 4
سازمانهاي مهم تاثير‌گذار بر تجارت جهاني 5
آشنايي با قوانين و مقررات امري لازم و ضروري 6
تسلط به اصول و فنون مذاکرات و مکاتبات بازرگاني 6
نظريه‌هاي بازرگاني بين‌الملل 8
کاهش چشمگير موانع تعرفه‌اي و غير تعرفه‌اي 9
تاريخچه اتاق بازرگاني، صنايع و معادن 10
تشکيل اولين اتاق تجارت 12
قانون انحصار تجارت خارجي 12
اتاق بازرگاني پس از شهريور1320 14
رياست وکيلي و تشکيل موسسه اعتباري دانشگاه 17
تشکيل اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران 18
اتاق پس از انقلاب 19
ارکان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن 22
فصل دوم: اصول مکاتبات بازرگاني 24
ساختار کلي نامه‌هاي تجاري 25
عناوين احترام آميز 28
عناوين مهم 29
تناظر برخي از اجزاي مهم نامه‌هاي تجاري 34
شرايط عمومي يا اصول کلي مکاتبات تجاري 35
فصل سوم: آشنايي با اينترنت و پست الکترونيکي 42
تاريخچه اينترنت 43
چگونگي کار اينترنت 46
پست الکترونيکي 49
فصل چهارم: آشنايي با اينکو‌ترمز 1990 و سازمانهاي بازرگاني بين‌المللي 64
اينکو‌ترمز 1990 65
اتاق بازرگاني بين‌المللي 65
علت اصلاح اينکوترمز چه بود؟ 67
تحويل در محل کار(EXW) 70
تحويل به حمل کننده(FCA) 70
تحويل در کنار کشتي(FAS) 71
تحويل روي عرشه(FOB) 72
هزينه و کرايه حمل(CFR) 73
هزينه بيمه و کرايه حمل(CIF) 74
کرايه حمل پرداخت شده تا(CPT) 76
کرايه حمل و بيمه پرداخت شده تا(CIP) 76
تحويل در مرز(DAF) 77
تحويل از کشتي(DES) 78
تحويل در اسکله(DEQ) 79
تحويل عوارض پرداخت نشده(DDU) 80
تحويل عوارض پرداخت شده(DDP) 80
يک طبقه‌بندي جديد 82
فصل پنجم: استعلام 84
استعلام چيست؟ 85
بيان درخواست 87
درخواست ارسال کاتالوگ 87
درخواست ليست قيمت 87
درخواست توضيح بيشتر 88
درخواست تخفيف 88
درخواست اعلام شرايط پرداخت و نحوه ارسال 89
پايان استعلام 89
پيوست فصل پنجم 95
مناقصه و مزايده 97
فصل ششم: جواب استعلام و سفارش 104
جواب استعلام 105
پيوست فصل ششم 119
فصل هفتم: پيش فاکتور، فاکتور و مکاتبات مربوط به آنها 126
پيش فاکتور 127
اقلام ضروري مندرج در پيش فاکتور 130
فاکتور 132
فصل هشتم: مکاتبات مربوط به بسته‌بندي 136
بسته‌بندي 137
فصل نهم: مکاتبات مربوطه به حمل و نقل 142
حمل و نقل و ترانزيت کالا 143
فصل دهم: مکاتبات مربوط به عمليات بانکي و پرداخت 149
فصل يازدهم: مکاتبات مربوط به بيمه 159
پيوست فصل يازدهم 167
شرايط بيمه گران کالا 169
فصل دوازدهم: مکاتبات متفرقه 176
مکاتبات متفرقه 177
پيوست فصل دوازدهم 185
Resume و C.V چيست؟ 190
مشخصات و سوابق کاري آقاي مهدي رستم زاد 193
فصل سيزدهم: قراردادهاي تجاري 198
قرارداد 199
ساختار يک قرارداد 207
پيوست فصل سيزدهم 259
فصل چهاردهم: مديريت واردات و اسناد حمل 266
مديريت 267
بازرگاني، بازرگاني جهاني 267
تصميم به وارد نمودن کالا 269
پرداخت وجه کالا 270
بسته‌بندي و حمل و نقل 271
ساير فعاليتها 271
پيوست فصل چهاردهم 272
فصل پانزدهم: اختصارات مهم 298
اختصارات 299
منابع و ماخذ 303
پايان 304


صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com