امروز، 22 Apr 2018 - ۱۳۹۷ يکشنبه ۲ ارديبهشت   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
کتاب های مربوط به کلیدواژه : کيفيت فراگير- مديريت
25. هوشين کانري يا مديريت کيفيت جامع
-
سال نشر : 1376
نویسندگان : آکائو يوجي
مراجع لاتین(102) - فهرست مندرجات
  26. مديريت کيفيت فراگير (TQM) [تيو.کيو.ام] سه قدم تا بهبود دايمي
Total Quality Management
سال نشر : 1376
نویسندگان : تنر ارتور. ار - ديتورو ايرونيک. ج
فهرست مندرجات
27. سيستم هاي مديريت کيفيت-الزامات
Quality Management Systems- Requirements
سال نشر : 1380
نویسندگان : -
فهرست مندرجات
  28. فرايندگرايي و استاندارد ISO9004:2000 [ايزو نه هزار و چهار: دو هزار]: راهنماي بهبود علمکرد
-
ناشر : کتاب مرو
سال نشر : 1380
نویسندگان : رحمان زاده هروي محمد
فهرست مندرجات
29. مديريت کيفيت فراگير
Total quality management
سال نشر : 1382
نویسندگان : جعفري مصطفي - اصولي حسين - شهرياري حسام - شيرازي منش مژده - فهيمي اميرحسين
مراجع فارسی (12) - مراجع لاتین(6) - فهرست مندرجات
  30. 5S [پنچ اس] مبناي پياده سازي TQM و رسيدن به BUSINESS EXCELLENCE
-
سال نشر : 1381
نویسندگان : ابوطالبي رضا
مراجع فارسی (6) - مراجع لاتین(3) -
31. مديريت کيفيت جامع: هدف گذاري-سازماندهي-طراحي فرايند توليد(مدول 9)
-
سال نشر : 1380
نویسندگان : بوي دل تام
فهرست مندرجات
  32. رويکرد نوين مديريت کيفيت جامع در آمريکا: چهار انقلاب عملي در مديريت
A NEW AMERICAN TQM Four Revolution In Management
ناشر : دانشکار
سال نشر : 1380
نویسندگان : شيبا شوجي - گراهام آلان - والدن ديويد
فهرست مندرجات
33. مديريت کيفيت فراگير: شناخت و کاربرد
-
سال نشر : 1378
نویسندگان : رضايي نژاد عبدالرضا
مراجع لاتین(10) - فهرست مندرجات
  34. کام يابي و ناکامي در گستره مديريت کيفيت فراگير
-
ناشر : آن
سال نشر : 1382
نویسندگان : براون مارک گراهام - هيچکاک دارسي اي - ويل مارشا
فهرست مندرجات
35. مدل سرآمدي EFQM [اي. اف. کيو. ام] از ايده تا عمل(براساس ويرايش سال 2003 ميلادي)
-
ناشر : روناس
سال نشر : 1382
نویسندگان : نجمي منوچهر - حسيني سيروس
مراجع فارسی (2) - مراجع لاتین(3) - فهرست مندرجات
  36. راهنماي جامع استقرار استانداردهايISO9000/2000:[ايزو نه هزار دو هزار] الزامات براي سيستم مديريت کيفيت
The memory Jogger 9000/2000:A pocket guide to implementing the ISO 9001 quality
سال نشر : 1381
نویسندگان : پورشمس محمدرضا
مراجع لاتین(1) - فهرست مندرجات
۱ ۲ ۳ ۴
۳ از ۴

صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com