امروز، 22 Apr 2018 - ۱۳۹۷ يکشنبه ۲ ارديبهشت   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
مشخصات ناشر

1 - مديريت تطبيقي
2 - اصول و روش هاي راهنمايي و مشاوره
3 - سازمان و مديريت
4 - روش تحقيق در مديريت
5 - مديريت رفتار سازماني
6 - مجموعه مقالات اولين همايش مديريت اسلامي
7 - اصول و مباني مديريت
8 - درآمدي بر سياست هاي تعديل ساختاري
9 - مباحثي از مديريت اسلامي: مجموعه مقالات
10 - اقتصاد کلان کينزي هاي جديد زمان، باور و وابستگي متقابل اجتماعي
11 - مديريت تحقيق تا توسعه تکنولوژي
12 - مديريت بهره وري: تجزيه و تحليل آن در سازمان
13 - مديريت و اداره امور دولتي در اسلام: نگرشي اسلامي بر توسعه اداري
14 - توسعه سازمان و تحول: بهبود و بازسازي سازمان
15 - توسعه سازمان و تحول: بهبود و بازسازي سازمان
16 - رفتار و مديريت
17 - مباني رفتار سازماني
18 - مديريت بازار جهاني: بازاريابي بين المللي
19 - مباحثي از مديريت اسلامي: مجموعه مقالات(جلد 1)
مرکز انتشارات علمي دانشگاه آزاد اسلامي
نام :
-
تلفن :
-
فکس :
تهران
آدرس :
-
Email :
-
وب سایت :


صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com